Zápis č.3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice ze dne 22.5.2017

Vyvěšeno: 22.05.2017
Sejmuto:   06.06.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení pana Josefa Macháčka

Vyvěšeno: 17.5.2017
Sejmuto:     1.6.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice dne 22.5.2017 od 18:00 hodin na OÚ

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

Vyvěšeno: 15.5.2017

Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby společnosti SVYP CZ s.r.o.

Vyvěšeno: 09.05. 2017
Sejmuto:   24.05.2017

Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

Vyvěšeno: 27. dubna 2017
Sejmuto:   30. května  2017

Návrh závěrečného účtu obce Rozhovice za rok 2016

Vyvěšeno: 20.4. 2017
Sejmuto:     9.5. 2017