Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území naší obce

Vyvěšeno dne: 26.02.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - BOBR EVROPSKÝ

Vyvěšeno dne: 23.02.2018
Sejmuto dne:   13.03.2018

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno dne: 23.2.2018

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu dne 17.03.2018 od 9:20 do 9:50 hodin

Výroční zpráva obce Rozhovice za rok 2017

Vyvěšeno: 12.02.2018
Sejmuto:   28.02.2018

Sčítání zvěře v roce 2018

Vyvěšeno: 12.2.2018

Veřejná vyhláška - návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno dne: 2.2.2018
Sejmuto dne:   5.3.2018