Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr bude proveden 14.5.2011 od 8:40 do 8:55 před obecním úřadem
Bližší informace najdete v příloze

Očkování psů

Očkování psů - dne 16.4.2011 v 9:30 hodin na návsi u autobusové zastávky

Dodatečné sečtení, při kterém si občan může v termínu od 5.4. - 14.4. 2011 vyzvednout sčítací formuláře na kterémkoliv obecním úřadu

Zjednodušené podlimitní řízení - odpověď na dotaz uchazeče podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vyvěšeno:  01.04.2011
Sejmuto:    20.04.2011

Závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno:  31.3.2011
Sejmuto:    15.4.2011

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky " Vodovod a kanlaizace obce Rozhovice - změna skladby zásypu"

Vyvěšeno: 24.03.2011
Sejmuto:   04.04.2011

Výzva k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na veřejnou zakázku - poskytnutí úvěru ve výši 25 364 000,-Kč na projekt " Vodovod a kanalizace obce Rozhovice"

Vyvěšeno:  15.3.2011
Sejmuto:    11.4.2011