Závěrečný účet za rok 2010 - svazek obcí Heřmanoměstecka

Vyvěšeno:  15.02.2011
Sejmuto:    01.03.2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Heřmanoměstecka za rok 2010

Vyvěšeno:  15.02.2011
Sejmuto:     01.03.2011

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konané 14.2.2011 od 18:00 hodin

Vyvěšeno: 04.02.2011
Sejmuto:  15.02.2011

Závěrečný účet hospodaření obce k 31.12.2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Vyvěšeno:  27.01.2011
Sejmuto:    11.02.2011

Zadávací dokumentace " Vodovod a kanalizace obce Rozhovice - výběr poskytovatele úvěru"

Vyvěšeno: 25.01.2011
Sejmuto:   15.02.2011

Poplatky na rok 2011

Poplatek za psy:    za 1 psa 75,- Kč/rok
                                 za každého dalšího 100,- Kč/rok
Splatnost do 28.2.2011

Pozvánka do kostela sv. Petra a Pavla v Rozhovicích na vánoční vystoupení dětského pěveckého sboru KLÍČEK A KLÍČENKY, které se koná 18.12.2010 od 15:00hodin