Výzva k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na veřejnou zakázku - poskytnutí úvěru ve výši 25 364 000,-Kč na projekt " Vodovod a kanalizace obce Rozhovice"

Vyvěšeno:  15.3.2011
Sejmuto:    11.4.2011

Oznámení o zrušení původního výběrového řízení na poskytovatele úvěru

Vyvěšeno: 15.3.2011

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Vodovod a kanalizace obce Rozhovice - Kanalizační a vodovodní přípojky

Vyvěšeno:  8.3.2011
Sejmuto:  23.3.2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Informace občanům  -   sčítání lidu, domů a bytů

Vyvěšeno: 7.3.2011

Dětský karneval se bude konat dne 5.3.2011 v 15:00 hodin na OÚ v Rozhovicích

Závěrečný účet za rok 2010 - svazek obcí Heřmanoměstecka

Vyvěšeno:  15.02.2011
Sejmuto:    01.03.2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Heřmanoměstecka za rok 2010

Vyvěšeno:  15.02.2011
Sejmuto:     01.03.2011