Pozvánka na ČERTOVSKÝ REJ S MIKULÁŠEM , který se koná 4.12.2010 od 15 hodin

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 22.11.2010
Sejmuto:   07.12.2010

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie na služby

Vyvěšeno: 18.11.2010
Sejmuto:   10.12.2010

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného 8.11.2010

Vyvěšeno: 12.11.2010
Sejmuto:   29.11.2010

Pozvánka na setkání důchodců

Heřmanoměstecko - návrh rozpočtu na rok 2011

Vyvěšeno: 11.11.2010
Sejmuto:   25.11.2010

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Rozhovice

Vyvěšeno: 30.09.2010
Sejmuto:   08.11.2010