Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Vodovod a kanalizace obce Rozhovice - Kanalizační a vodovodní přípojky

Vyvěšeno:  8.3.2011
Sejmuto:  23.3.2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Informace občanům  -   sčítání lidu, domů a bytů

Vyvěšeno: 7.3.2011

Dětský karneval se bude konat dne 5.3.2011 v 15:00 hodin na OÚ v Rozhovicích

Závěrečný účet za rok 2010 - svazek obcí Heřmanoměstecka

Vyvěšeno:  15.02.2011
Sejmuto:    01.03.2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Heřmanoměstecka za rok 2010

Vyvěšeno:  15.02.2011
Sejmuto:     01.03.2011

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konané 14.2.2011 od 18:00 hodin

Vyvěšeno: 04.02.2011
Sejmuto:  15.02.2011

Závěrečný účet hospodaření obce k 31.12.2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Vyvěšeno:  27.01.2011
Sejmuto:    11.02.2011