Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice

Veřejná vyhláška č. 001/2010 Městský úřad Heřmanův Městec č.j.223/2010/Ho

Oznámení zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Vyvěšeno: 14.4.2010
Sejmuto:    30.04.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Rozhovice

Očkování psů

Dne 17.4.2010  od 9:30 hodin očkování psů - na návsi u autobusové zastávky

Závěrečný účet za rok 2009 a zpráva o přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2010 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rozhovice
Vyvěšeno: 2.4.2010
Sejmuto   19.4.2010

POPLATKY NA ROK 2010

Poplatek za psy:
za 1 psa 75,- Kč/rok
za každého dalšího 100,-Kč
Splatnost do 28.2.2010

Poplatek za komunální odpad:
350,-Kč osoba/rok
Splatnost do 30.4.2010

Návrh rozpočtu

V rozpočtu se kromě podrobného návrhu na rok 2010 dozvíte i o výhledu na roky 2013 až 2015.
Příjmy na rok 2010 jsou plánovány ve výši 2 573 000 Kč.
Bylo navrženo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a tak výdaje jsou naplanovány také na částku 2 573 000 Kč.

Rozpočet je schválen zastupitelstvem obce Rozhovice.

Na úřední desku byl tento rozpočet vyvěšen dne 1.12. 2009 a bude sejmut bude 17.12: 2009