Zvýšení kapacity autovrakoviště Rozhovice

Posuzování vlivů životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Do oznámení lze nahlédnout na obecním úřadu v Rozhovicích

Vyvěšeno: 21.5.2010
Sejmuto: 07.06.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 - Heřmanoměstecka svazku obcí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 - Heřmanoměstecka svazku obcí
Vyvěšeno:  05.05. 2010
Sejmuto:    20.05.2010

Závěrečný účet za rok 2009 - Heřmanoměstecka svazku obcí

Závěrečný účet za rok 2009 - HeřmanoměsteckoVyvěšeno: 05.05.2010
Sejmuto:  20.05.2010

Veřejná vyhláška č. 002/2010 Pardubický kraj čj. KrÚ 278886/2010

 
V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A - vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje
 
 
Vyvěšeno: 05.05.2010
Sejmuto:    21.05.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice

Veřejná vyhláška č. 001/2010 Městský úřad Heřmanův Městec č.j.223/2010/Ho

Oznámení zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Vyvěšeno: 14.4.2010
Sejmuto:    30.04.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Rozhovice