Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozhovice dne 22.5.2017 od 18:00 hodin na OÚ

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

Vyvěšeno: 15.5.2017

Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby společnosti SVYP CZ s.r.o.

Vyvěšeno: 09.05. 2017
Sejmuto:   24.05.2017

Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

Vyvěšeno: 27. dubna 2017
Sejmuto:   30. května  2017

Návrh závěrečného účtu obce Rozhovice za rok 2016

Vyvěšeno: 20.4. 2017
Sejmuto:     9.5. 2017

Rozpočtové opatření č. 2/ 2017

Vyvěšeno: 20.4.2017

Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice ze dne 10.4.2017