Očkování psů

Dne 17.4.2010  od 9:30 hodin očkování psů - na návsi u autobusové zastávky

Závěrečný účet za rok 2009 a zpráva o přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2010 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rozhovice
Vyvěšeno: 2.4.2010
Sejmuto   19.4.2010

POPLATKY NA ROK 2010

Poplatek za psy:
za 1 psa 75,- Kč/rok
za každého dalšího 100,-Kč
Splatnost do 28.2.2010

Poplatek za komunální odpad:
350,-Kč osoba/rok
Splatnost do 30.4.2010

Návrh rozpočtu

V rozpočtu se kromě podrobného návrhu na rok 2010 dozvíte i o výhledu na roky 2013 až 2015.
Příjmy na rok 2010 jsou plánovány ve výši 2 573 000 Kč.
Bylo navrženo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a tak výdaje jsou naplanovány také na částku 2 573 000 Kč.

Rozpočet je schválen zastupitelstvem obce Rozhovice.

Na úřední desku byl tento rozpočet vyvěšen dne 1.12. 2009 a bude sejmut bude 17.12: 2009

Závěrečný účet za rok 2008 a zpráva o přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet za rok 2008 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rozhovice
najdete v příloze ve formátu jpg
Závěrečný účet
Vyvěšen: 1.4.2009

Sejmuto: 20.4.2009