Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 21.6.2016
Sejmuto:     7.7.2016

Informace - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Vyvěšeno: 02.06.2016
Sejmuto:   20.06.2016

Zápis z veřejného zasedání 23.5.2016

Pozvánka na veřejné zasedání 23.5.2016

Návrh závěrečného účtu obce Rozhovice za rok 2015

Vyvěšeno: 04.05.2016
Sejmuto:   20.05.2016

Finanční úřad - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 28.04.2016
Sejmuto:   31.05.2016

Veřejnoprávní smlouva 1/2016 o poskytnutí dotace na celoroční činnost SK Rozhovice

Vyvěšeno: 28.4.2016