Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu dne 17.03.2018 od 9:20 do 9:50 hodin

Výroční zpráva obce Rozhovice za rok 2017

Vyvěšeno: 12.02.2018
Sejmuto:   28.02.2018

Sčítání zvěře v roce 2018

Vyvěšeno: 12.2.2018

Veřejná vyhláška - návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno dne: 2.2.2018
Sejmuto dne:   5.3.2018

Volba prezidenta ČR II. kolo 26. a 27. ledna 2018 - opis výsledku hlasování ve volebním okrsku obce Rozhovice

Likvidace přepálených olejů z domácností

Přemístění úřední desky od 1.2.2018