Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice 25.4.2016

Vyvěšeno: 25.4.2016
Sejmuto: 11.5.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.4.2016

Heřmanoměstecko - závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno:  4.4.2016
Sejmuto:   20.4.2016

Zápis č.2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice ze dne 9.3.2016

Vyvěšeno: 17.03.2016
Sejmuto.   04.04.2016

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území obce Rozhovice

Vyvěšeno: 16.3.2016

Výroční zpráva obce Rozhovice za rok 2015

Vyvěšeno: 11.03.2016
Sejmuto:   29.03.2016

Pozvánka na veřejné zasedání dne 9.3. 2016 od 18:00 hodin na OÚ