Zápis z veřejného zasedání 23.5.2016

Pozvánka na veřejné zasedání 23.5.2016

Návrh závěrečného účtu obce Rozhovice za rok 2015

Vyvěšeno: 04.05.2016
Sejmuto:   20.05.2016

Finanční úřad - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 28.04.2016
Sejmuto:   31.05.2016

Veřejnoprávní smlouva 1/2016 o poskytnutí dotace na celoroční činnost SK Rozhovice

Vyvěšeno: 28.4.2016

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice 25.4.2016

Vyvěšeno: 25.4.2016
Sejmuto: 11.5.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.4.2016