Popis úřadu

Obecní úřad:
Bc. Barbora H r o m á d k o - starostka
Vladimír H a n u s - místostarosta

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00-11:00, 13:00-18:00
Středa: 8:00-11:00, 13:00-17:00

Adresa
:
Rozhovice čp. 46
538 03 Heřmanův Městec
IČO: 00496979
E-mail: podatelna@rozhovice.cz
ID datové schránky: 4d9a3bg

Bankovní spojení:
účet: 43-9332680277/0100 KB Chrudim

Tel. spojení:

Tel: 469 695 624 - obecní úřad
Tel: 724 737 183 - starostka obce
Tel: 777 551 359 - místostarosta obce

Zastupitelstvo:
Členové: 
Miroslav H r o m á d k o
Romana V e s e l á
Anna J e ž k o v á
Milan S t e j s k a l
Štěpán Š n a j b e r k
Martin S e č k a ř
Ing. Tomáš K a ch l í k

Výbory:
Finanční výbor:
Předseda : Romana V e s e l á
Členové: Štěpán Š n a j b e r k ; Martin S e č k a ř

Kontrolní výbor:
Předseda : Miroslav H r o m á d k o
Členové: Milan S t e j s k a l; Ing. Tomáš K a ch l í k

Komise S P O Z :
Předsedkyně : Anna J e ž k o v á
Členové: Romana V e s e l á; Bc. Barbora H r o m á d k o

Účetní obce : Ivana S t o j k o v á

Seznam e-mailů:
Obecní úřad: podatelna@rozhovice.cz
Starosta: starosta@rozhovice.cz
Místostarosta: mistostarosta@rozhovice.cz
Účetní: ucetni@rozhovice.cz
Knihovna : mlk.rozhovice@cbox.cz

Počet obyvatel 286